ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

230664 Final AW.jpg

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าอาหารประเภทต่างๆ สูงถึงร้อยละ 20 เนื่องจากไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอความต้องการบริโภคภายในประเทศได้ ซึ่งในแต่ละปี ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้าอาหารเฉลี่ย 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (ประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท) และมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่ผ่านมา แม้ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meals) จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมเมืองที่ขยายตัวหนาแน่นและวิถีชีวิตผู้คนที่เร่งรีบมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมและรูปแบบการรับประทานอาหารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องการความสะดวกสบายและใช้เวลาน้อยลง อาหารพร้อมรับประทานจึงสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ในปี 2563 แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยอดจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทานมีมูลค่าถึง 3,887.3 ล้านเปโซ (ประมาณ 2,520.2 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากปี 2562 และมีการคาดการณ์ถึงยอดจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทานว่า จะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยในปี 2568 คาดว่า ยอดจำหน่ายสินค้าจะมีมูลค่า 5,363.9 ล้านเปโซ (ประมาณ 3,477.5 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.16 โดยประเภทอาหารพร้อมรับประทานที่คาดว่าจะมียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่มอาหารพร้อมรับประทานที่เก็บรักษาได้นาน (Shelf Stable Ready Meals) อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง (Frozen Ready Meals) และอาหารพร้อมรับประทานแบบแห้ง (Dried Ready Meals)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meals) ในฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีในการขยายการส่งออกสินค้าอาหารพร้อมรับประทานของไทย ที่ผ่านมา สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ดีเนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ให้การยอมรับเรื่องคุณภาพมาตรฐานของสินค้าอาหารไทย โดยช่องทางในการส่งออกสินค้าอาหารพร้อมรับประทานมายังฟิลิปปินส์สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ (1) ผ่านผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่ายที่มีระบบกระจายสินค้าไปสู่ผู้ประกอบการค้าปลีกต่างๆ (2) ผ่านผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อชั้นนำที่มีระบบกระจายสินค้าเป็นของตนเอง (3) ผ่านกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่ตลาดผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ หรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในฟิลิปปินส์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและพบปะผู้ประกอบการจากหลายๆ ประเทศซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคตอีกด้วย

งานแสดงสินค้าด้านอาหารที่น่าสนใจ อาทิ งานแสดงสินค้า World Food Expo (Wofex) ณ กรุงมะนิลา, งานแสดงสินค้า Manila Food and Beverage Expo ณ เมืองปาไซ นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ด้านอาหาร (Sourcing Marketplace) ที่น่าสนใจอีกด้วย ได้แก่ Saladplate, FHA Match เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือโครงการ SMEs Pro-active โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) สูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 สิทธิ์ และยังสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) สูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ศึกษาข้อมูลและกิจกรรมในตลาดต่างประเทศที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page : SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786Comments are closed.

Tags

#5G&FutureMobility #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก ditp ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง