บัญชีรายชื่อกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (QAL)

Collapse/Expand
รายการข้อมูลกิจกรรม
x
ลำดับ 
หมวดหมู่กิจกรรม 
โครงการ 
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 
สถานะ 
1Business PitchingHotelier Summit, Middle EastHospitality, Real Estateใช้งาน
2Business PitchingHotelier Summit, Africa SouthHospitality, Real Estateใช้งาน
3Business PitchingHotelier Summit, Africa SouthHospitality, Real Estateใช้งาน
4Business PitchingHotelier Summit, IndiaHospitality, Real Estateใช้งาน
5Business PitchingHotelier Summit, IndonesiaHospitality, Real Estateใช้งาน
6Business PitchingHotelier Summit, UAE & KSAHospitality, Real Estateใช้งาน
7Business PitchingRescom Summit, Middle EastHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
8Business PitchingRescom Summit, IndiaHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
9Business PitchingDesign Mission, AfricaHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
10Business PitchingDesign Mission, Saudi ArabiaHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
Page 1 of 3 (25 items)Prev[1]23Next