บัญชีรายชื่อกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (QAL)

รายการบัญชีรายชื่อกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง (Qualified Activitry List: QAL)
รายงาน (Export to Excel)
x
ลำดับ 
SortID 
ชื่อกิจกรรม(ภาษาไทย) 
ชื่อกิจกรรม(ภาษาอังกฤษ) 
ทวีป 
ประเทศ 
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 
กิจกรรมกรม 
1 ASE-SG0001Asia TV Forum & Market (ATF)Asia TV Forum & Market (ATF)อาเซียนสิงคโปร์Film & Documentary-
2 ASE-ID0001Hotelier Summit, IndonesiaHotelier Summit, IndonesiaอาเซียนอินโดนีเซียHospitality, Real Estate-
3 ASE-ID0002HiDesign, AsiaHiDesign, AsiaอาเซียนอินโดนีเซียHospitality, Real Estate, Residential Project, Apartment, FF&E -
4 ASE-ID0003Docs By The Sea, Indonesia Docs By The Sea, Indonesia อาเซียนอินโดนีเซียDocumentary-
5 EAS-KR0001Busan International Film Festival (BIFF)Busan International Film Festival (BIFF)เอเซียตะวันออกเกาหลีใต้Film & Documentary-
6 EAS-KR0002NextRiseNextRiseเอเซียตะวันออกเกาหลีใต้Tech Startup-
7 EAS-CN0001China – ASEAN Film and TV FestChina – ASEAN Film and TV FestเอเซียตะวันออกจีนFilm & Documentary-
8 EAS-JP0001Tokyo DocsTokyo Docsเอเซียตะวันออกญี่ปุ่นFilm & Documentary-
9 EAS-JP0002Tokyo International Film Festival (TIFF)Tokyo International Film Festival (TIFF)เอเซียตะวันออกญี่ปุ่นFilm & Documentary-
10 SAS-IN0001Hotelier Summit, IndiaHotelier Summit, Indiaเอเซียใต้อินเดียHospitality, Real Estate-
11 SAS-IN0002Rescom Summit, IndiaRescom Summit, Indiaเอเซียใต้อินเดียHospitality, Real Estate, Residential Project, Apartment-
12 SAS-IN0003Design Mission, India Design Mission, India เอเซียใต้อินเดียHospitality, Real Estate, Residential Project, Apartment-
13 SAS-IN0004Hospitality Purchasing Managers’ Forum, IndiaHospitality Purchasing Managers’ Forum, Indiaเอเซียใต้อินเดียHospitality and Airlines-
14 MEA-QA0001Rescom Summit, Middle EastRescom Summit, Middle Eastตะวันออกกลางกาตาร์Hospitality, Real Estate, Residential Project, Apartment-
15 MEA-JO0001HiDesign, MEAHiDesign, MEAตะวันออกกลางจอร์แดนHospitality, Real Estate, Residential Project, Apartment, FF&E -
16 MEA-SA0001Hotelier Summit, KSAHotelier Summit, KSAตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียHospitality, Real Estate-
17 MEA-SA0002Design Mission, Saudi ArabiaDesign Mission, Saudi ArabiaตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียHospitality, Real Estate, Residential Project, Apartment-
18 MEA-SA0003International Cyber Security Conference (ICSC), Saudi ArabiaInternational Cyber Security Conference (ICSC), Saudi ArabiaตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียCyber Security-
19 MEA-SA0004Smart Transformation Summit, Saudi ArabiaSmart Transformation Summit, Saudi ArabiaตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียIT, Smart Technology-
20 MEA-SA0005Annual Municipality Excellence & Expansion Summit, Saudi ArabiaAnnual Municipality Excellence & Expansion Summit, Saudi ArabiaตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียInfrastructure, Construction, Smart Technology-
Page 1 of 3 (46 items)Prev[1]23Next