บัญชีรายชื่อกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (QAL)

Collapse/Expand
รายการข้อมูลกิจกรรม
x
ลำดับ 
หมวดหมู่กิจกรรม 
โครงการ 
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 
สถานะ 
1Business MatchingHotelier Summit, Middle EastHospitality, Real Estateใช้งาน
2Business MatchingHotelier Summit, Africa SouthHospitality, Real Estateใช้งาน
3Business MatchingHotelier Summit, Africa SouthHospitality, Real Estateใช้งาน
4Business MatchingHotelier Summit, IndiaHospitality, Real Estateใช้งาน
5Business MatchingHotelier Summit, IndonesiaHospitality, Real Estateใช้งาน
6Business MatchingHotelier Summit, UAE & KSAHospitality, Real Estateใช้งาน
7Business MatchingRescom Summit, Middle EastHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
8Business MatchingRescom Summit, IndiaHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
9Business MatchingDesign Mission, AfricaHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
10Business MatchingDesign Mission, Saudi ArabiaHospitality, Real Estate, Residential Profect, Apartmentใช้งาน
Page 1 of 3 (30 items)Prev[1]23Next