ติดต่อสอบถาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
(เลขานุการโครงการ SMEs Pro-active)

สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (ชั้น 4)
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-507-7783, 02-507-7786

(ติดต่อสอบถามการเบิกจ่ายเงิน โทร. 02-507-8003, 02-507-7989)
E-mail : smespro@ditp.go.th
Website : www.ditp.go.th

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-345-1000 ต่อ 1108 , 1243
E-mail : smi.proactive@gmail.com,sunisapr@fti.or.th, sirikulw@fti.or.th
Website : www.smi.or.th

 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เลขที่ 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-018-6977, 02-018-6888 ต่อ 5180
โทร : 02-622-1881
E-mail : rungnapa.j@thaichamber.org
Website : www.thaichamber.org

 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซน C
เลขที่ 1168/97 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-679-7555 ต่อ 602 Fax. : 02-679-7500-1
E-Mail : chiranath@tnsc.com
Website : www.tnsc.com