บัญชีรายชื่อโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วม

บัญชีรายชื่อโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วม
ประจำปีงบประมาณ​ 2562- 2567

ลำดับ บัญชีรายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วม   หมายเหตุ
1 รายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562

 

 
2 รายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2563    
3 รายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2564

 

4 รายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2565

 

 

5 รายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2566