บัญชีรายชื่อโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วม

บัญชีรายชื่อโครงการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วม
ประจำปีงบประมาณ​ 2562- 2564

ลำดับ บัญชีรายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วม   หมายเหตุ
1 รายชื่อโครงการที่กรมเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562