รายละเอียดFAQ

12. เอกสารการสมัครและการเบิกจ่ายสามารถอัพโหลดไฟล์ Word , Excel หรือไฟล์อื่นๆ ได้หรือไม่ ?

  • เอกสารที่จะอัพโหลดต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น เนื่องจากเป็นไฟล์มาตรฐานที่สามารถเปิดผ่าน Web Browser หรือโปรแกรม PDF Reader โดยทั่วไปได้
  • ทั้งนี้ท่านสามารถใช้เครื่องมือในการแปลงไฟล์ Word, Excel หรืออื่นๆ เป็น PDF ได้ เช่น

- https://www.freepdfconvert.com

- https://smallpdf.com/pdf-converter

- https://www.sodapdf.com/pdf-converter

- https://topdf.com