รายละเอียดFAQ

13. ขั้นตอนการสมัครและเบิกจ่ายสำหรับกิจกรรม Cross-Border e-Commerce

การเบิกจ่ายสำหรับกิจกรรม Cross-Border e-Commerce

 1. ส่งเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดส่งแบบประเมินผล 3 เดือนแรก
  (รายละเอียดเอกสารประกอบการขอเบิกจ่าย)

   
 2. แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่าย:
  กรณีที่ 1 : กรณีระยะเวลาการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มสิ้นสุดภายหลังระยะเวลาของโครงการฯ
  (หลังวันที่ 30 กันยายน 2567)

  กรณีที่ 2 : กรณีระยะเวลาการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มไม่ตรงกับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
  (ขอเบิกจ่ายได้เฉพาะช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติ)
  ให้คำนวณลดทอนตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติและการเป็นสมาชิก/เปิดหน้าร้านบนแพลตฟอร์ม