รายละเอียดFAQ

2. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active

 • ผู้ประกอบการ SMEs ไทย (ตรวจสอบนิยาม SMEs)
 • นิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)
 • มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  (กรณีไม่เคยส่งออก)

  บุคคลที่ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการส่งออก ได้แก่
  (1) นิติบุคคลที่ดำเนินการด้านธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
  (2) นิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน (BUSINESS PITCHING)
  แต่หากเคยส่งออกกรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย

 • เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
 • เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

** กิจกรรมกลุ่ม Cross-Border e-Commerce ต้องเป็นสมาชิก thaitrade.com ด้วย
(สมัครสมาชิก thaitrade.com โทร 1169 ต่อ thaitrade.com หรือ 0 2507 7825 )

** โปรดอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active**