รายละเอียดFAQ

2. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active

  • ผู้ประกอบการ SMEs ไทย (ตรวจสอบนิยาม SMEs)
  • นิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
  • เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย