รายละเอียดFAQ

6. วิธีการตรวจสอบกำหนดการเปิดปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร?

  • สามารถตรวจสอบได้จากปฏิทินการรับสมัคร