รายละเอียดFAQ

7. สมัครเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และสมาชิกสภาฯ ต้องทำอย่างไร?

  • สมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ua6OOc

หรือติดต่อ 1169 (DITP Call Center)

  • สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

          สามารถสมัครได้ที่  https://mr.thaichamber.org

          หรือติดต่อ 02-018-6888 ต่อ 3520

  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          สามารถสมัครได้ที่  http://ftimember.off.fti.or.th/Registration

          หรือติดต่อ 02-345-1028, 02-345-1030

  • สมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

          สามารถสมัครได้ที่ https://www.tnsc.com/wp-content/uploads/2019/12/TNSC-Application-Form-Final-2.pdf

​           หรือติดต่อ 02-679-7555 ต่อ 501