รายละเอียดFAQ

8. ต้องการยกเลิกงานหรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องทำอย่างไร?