ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

4606899.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สภาผู้ส่ง-สินค้าทางเรือฯ และสมาคมธนาคารไทยเปิดตัวโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้สโลแกน “SMEs Pro-active ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า  เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SME Pro-active ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวนมากกว่า 200 ราย     เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 52 กิจกรรม  ซึ่งโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมผู้ประกอบการในทุกระดับมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม Startup สามารถเข้าร่วมโครงการได้
  นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์  กล่าวย้ำถึงความสำคัญในการมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ฐานรากและ Startup โดยได้ร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ขับเคลื่อนความร่วมมือแบบบูรณาการ ทั้งฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียน Startup กับทาง NIA และเตรียมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกลุ่ม Tech Startup ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติ และในอนาคตอันใกล้ DITP จะเพิ่มประเภทสมาชิกกรมในกลุ่ม Startup อีกด้วย
  นอกจากนี้ DITP ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ จัดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกออนไลน์และกิจกรรม workshop สำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในต่างจังหวัด ซึ่งหลังจากสำเร็จหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ได้ในทันที ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยตัวเล็กได้ก้าวอย่างมั่นใจสู่เวทีการค้าสากล
  โครงการ SMEs Pro-active หรือ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คือ โครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในต่างประเทศและกิจกรรมที่สร้างโอกาสการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมงานด้วยตนเอง โดยเลือกตามกลยุทธ์การตลาดและความต้องการของแต่ละบริษัท หรือเลือกเข้าร่วมงานที่สอดคล้องกับประเภทสินค้าและธุรกิจบริการของตนเองได้ โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาทต่อครั้ง
  สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ได้ที่สภาที่ท่านเป็นสมาชิก (สภาอุตสาหกรรมฯ ,สภาหอการค้าฯและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ โทร 02-507-7783 หรือ 02-507-7786Comments are closed.