ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

Image 1081.png

หากท่านเป็น SMEs ไทย ขนาดกลางและย่อม (ซึ่งมีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีไม่เกิน 500 ล้านบาท) หากท่านกำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ