ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

DG01.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) อนุมัติผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และกิจกรรม Showroom ในช่วงงาน Fashion Week เพื่อสนับสนุน SMEs ไทยภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ลอตแรก พร้อมทั้งขยายระยะเวลาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ถึงเดือนธันวาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 1/2564 (49) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) (นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) มีมติเห็นชอบอนุมัติการสมัครขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรมใหม่ ได้แก่ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจผ่าน Showroom ในช่วงงาน Fashion Week และงานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) จำนวน 5 กิจกรรม วงเงินสนับสนุน 450,000 บาท โดยประเภทสินค้าที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าอาหาร ตามลำดับ เป็นกิจกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด ร้อยละ 41 รองลงมาเป็นอาเซียน ร้อยละ 26

งานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) ที่ได้รับการอนุมัติที่น่าสนใจ ได้แก่ (1) งาน DESIGN ASIA 2021 ประเทศสิงคโปร์ แพลตฟอร์มที่รวบรวมงานในอุตสาหกรรมการออกแบบต่างๆ (2) งาน International Exhibition for Architecture & The Built Environment, ArchXpo ประเทศสิงคโปร์ เป็นงานแสดงสินค้ารูปแบบออนไลน์ที่จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดของเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจนถึงการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน (3) HKTDC International Sourcing Show 2021 ฮ่องกง เป็นแพลตฟอร์มการจัดหาแบบครบวงจรสำหรับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ (4) H+H Cologne ประเทศเยอรมนี งานแสดงสินค้าหัตถกรรมและงานสร้างสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมงาน Showroom ในช่วงการจัดงาน Shanghai Fashion Week ประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับสินค้าแฟชั่น มีศักยภาพในการซื้อขายและรองรับแบรนด์ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการบรรจุรายชื่อกิจกรรมและแพลตฟอร์มใหม่ในบัญชีรายชื่องานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง (Qualified Virtual Exhibition List : QVL) อาทิ (1) FHA Match งานแสดงสินค้าเสมือนจริงด้านอาหารและเครื่องดื่ม (2) Smart SMEs Sourcing การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยการนัดหมายล่วงหน้าและเจรจาธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อจากทั่วโลก (3) Beauty Online Trade Show งานแสดงสินค้าและบริการกลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงามในตลาดอาเซียน โดยเน้นการ Sourcing ในรูปแบบ B2B

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบการขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมช่วงเวลา กุมภาพันธ์ 2563 - มิถุนายน 2564 เป็น ถึง ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียสิทธิ์ หรือเข้าร่วมงานโดยใช้เอเจนต์/ล่ามแทนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

DITP ยังคงมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเนื่อง พร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตพร้อมกันทั่วโลก โดยสนับสนุนการเข้างานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้งเช่นกัน อีกทั้งยังคงสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786 โดยการสมัครรอบที่ 2/2564 ปิดรับสมัครในวันที่ 20 เมษายน 2564 สามารถขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2565Comments are closed.

Recent Posts

Read More

Tags

#DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก กิจกรรม ขยายตลาด ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก โตเกียว เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน