ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

AW Crop Final.png

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ แนะนำงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกไทยในการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยใช้โครงการ SMEs Pro-active

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ผู้จัดงานหลายๆประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะรูปแบบการผสมผสานกับระบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

 

การจัดงานแสดงสินค้าในญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้จัดงานในญี่ปุ่นได้มีการปรับการจัดงานเป็นรูปแบบไฮบริด (Hybrid Exhibition Trade Show) ซึ่งเป็นการผสมผสานรูปแบบงานแสดงสินค้าดั้งเดิมกับการจัดงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ตัวอย่างงานที่น่าสนใจ อาทิ LIFESTYLE Week TOKYO ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 เป็นงานแสดงสินค้าประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์โดยรวบรวมงานโชว์ด้านไลฟ์สไตล์ถึง 8 งานไว้ด้วยกัน ครอบคลุมสินค้าอย่างหลากหลายชนิด มีผู้เข้าร่วมงาน 3 วันรวมเกือบ 17,000 คน บริษัท แอทติทูด มัม จำกัด (จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องปั๊มนม) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ซึ่งจัดแสดงในส่วนของงาน Baby & Kids Expo โดยผู้ประกอบการได้มีการส่งสินค้าตัวอย่างและอุปกรณ์ตกแต่งคูหาให้ผู้จัดงาน ซึ่งผู้จัดงานมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และล่ามประจำคูหา เพื่อตกแต่งคูหาและอธิบายสินค้าแทนผู้ประกอบการในเบื้องต้น ภายในคูหายังมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คผ่านระบบ Zoom เพื่อเจรจาการค้าแบบ Real Time กับผู้ที่สนใจสินค้า ซึ่งผลตอบรับภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และยังได้พบกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งานแสดงสินค้าในญี่ปุ่นยังมีการปรับเป็นรูปแบบรีโมท (Remote) ซึ่งเป็นการเจรจาธุรกิจการค้าผ่านระบบวิดีโอทางไกล ทางผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าตัวอย่างไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปร่วมงาน ตัวอย่างงานที่น่าสนใจ อาทิ Fashion World Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563 เป็นงานแสดงสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งภายในงานยังประกอบไปด้วยอีก 6 งาน คือ Bag Expo Tokyo, Shoes Expo Tokyo, Fashion Jewellery Expo Tokyo, Fashion Wear Expo Tokyo, Textile Expo Tokyo และ Fashion Sourcing Tokyo บริษัท เชอเร (ไทยแลนด์) จำกัด (จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าสตรี) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ผ่านทางออนไลน์โดยจ้างตัวแทนเป็นผู้ดูแลคูหา และช่วยต้อนรับ ประสานงานกับลูกค้าแทนในเบื้องต้น

ในภาพรวมทางผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งแบบไฮบริด (Hybrid Exhibition Trade Show) และแบบรีโมท (Remote) ในครั้งนี้มีความพึงพอใจ แม้ว่าทางผู้ประกอบการไม่ได้เจรจาธุรกิจการค้าหรือเสนอขายสินค้ากับผู้ที่สนใจแบบซึ่งหน้า แต่เมื่อมีสินค้าตัวอย่างวางแสดงไว้ในคูหาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถหยิบชมได้ ก็ยังได้รับความเชื่อมั่นและผลการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้ารายใหม่ และรายเดิม อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างยอดสั่งซื้อให้กับบริษัทเสมือนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในรูปแบบเดิม

งานแสดงสินค้า LIFESTYLE Week TOKYO ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และงานแสดงสินค้า Fashion World Tokyo จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าต่างๆ ในญี่ปุ่น และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ สามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือโครงการ SMEs Pro-active โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานสูงสุด 200,000 บาท ต่อครั้ง จำนวน 6 สิทธิ์ 

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ศึกษาข้อมูลและกิจกรรมในตลาดต่างประเทศที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page : SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2507 7783 หรือ 0 2507 7786Comments are closed.

Recent Posts

Read More

Tags

#DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก กิจกรรม ขยายตลาด ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก โตเกียว เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน