ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

Untitled-220622_11.png

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2565 (56) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีมติอนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 160 ราย เข้าร่วม 62 กิจกรรม ครอบคลุมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership : BOP) และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition)

โดยผลการอนุมัติผู้ประกอบการแบ่งตามประเภทสินค้าที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอาหาร เป็นกิจกรรมในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดถึงร้อยละ 33 รองลงมาเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออก ร้อยละ 27

ปัจจุบันตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการต่างๆที่หลายประเทศมีการผ่อนปรนมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายลง ทำให้ตัวเลขของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ยังคงกังวลกับการเดินทาง สถานการณ์ ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกและธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมงานเองได้ และประสงค์จะใช้เอเจนต์ ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานแทนนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ออกไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียสิทธิ์ หรือเข้าร่วมงานโดยใช้เอเจนต์ ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานได้ โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) โดยโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง อีกด้วยเช่นกัน โดยการสมัครรอบที่ 2/2565 นี้ จะปิดรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สามารถขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2567

ทั้งนี้ กรมได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และได้จัดทำ Infographic เกี่ยวกับ SMEs Pro-active Checklist ให้กับผู้ประกอบการในการตรวจสอบรายละเอียดการกรอกใบสมัคร การปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมงาน และการส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่าย เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และลดความผิดพลาดในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจแล้ว

ศึกษาข้อมูลและงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ ที่ได้รับการรับรองจากโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2507-7783 หรือ 0-2507-7786

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
23 มิถุนายน 2565Comments are closed.

Tags

#5G #5G&FutureMobility #5GNetwork #5GTechnology #agritech #AI #BYONDMOBILE #BYONDThursday #CyberSecurity #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Efficiency #Fashionweek #foodtech #IoT #mobilecommunications #sevenpeakssoftware #ShiftUptoGlobal #Showroom #smartfarming #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #sustainability #VirtualExhibition #Webinar #กร #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active e-Commerce FashionWeek Fashion-Week NEA Plant-Based Showroom SMEs smesproactive SMEs-Pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active TOPTHAI Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง