ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุก เพิ่มช่องทางการตลาดในระดับสากลอย่างยั่งยืน วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดโครงการ: https://bit.ly/2ZLW8sp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/smesproactiveComments are closed.