ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

Image 1081.png

โครงการ SMEs Pro-active เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุน SMEs ไทย ให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ โดยสนับสนุนวงเงินสูงสุดครั้งละ 200,000 บาท จำนวนสิทธิ์ 6 ครั้ง สำหรับเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Overseas Trade Fair) และจำนวน 6 ครั้ง สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching/ PitchingComments are closed.