ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

S__96641033.jpg

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 4/2566 (62) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอนุมัติวงเงินเกือบ 40 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 200 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศกว่า 70 กิจกรรม โดยร้อยละ 97 เป็นการขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ   

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้บรรจุงานแสดงสินค้าและบริการที่น่าสนใจลงในบัญชีรายชื่องานแสดงสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรอง (QEL) เพิ่มอีก 3 งาน ได้แก่ 1) งาน South by Southwest (SXSW) Sydney ประเทศออสเตรเลีย งานเก่าแก่ที่จัดในสหรัฐฯ มาตั้งแต่ตั้งแต่ปี 2530 ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านบันเทิง สุขภาพ (health and wellness) การศึกษา/การฝึกอบรม ฯลฯ ตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) งาน TOKYO PACK “Tokyo International Packaging Exhibition” ประเทศญี่ปุ่น งานด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจร และ 3) งาน ILDEX Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ งานด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนแต่ขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ส่งออก สามารถใช้การเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า/เจรจาธุรกิจที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้จัด ร่วมกับการเรียนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง (QTL) 1 หลักสูตร โดยล่าสุด โครงการฯ ได้บรรจุหลักสูตร FTI GO Global: Power of Branding & Marketing สร้างพลังแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเน้นการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศโดยเฉพาะ

ปัจจุบันโครงการ SMEs Pro-active เป็นการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 - 2567) ซึ่งยังเหลือรอบการพิจารณาอีกเพียง 2 รอบ เท่านั้น คือ 1) รอบการพิจารณาที่ 1/2567 (63) สำหรับกิจกรรมที่จัดในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2567 และ 2) รอบการพิจารณาที่ 2/2567 (64) สำหรับกิจกรรมที่จัดในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https:// smesproactive.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2507 7783, 7786

S__92586084.jpg

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 3/2566 (61) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการอนุมัติวงเงินราว 30 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 155 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศกว่า 70 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศและกิจกรรมการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B (Cross-Border e-Commerce) ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ให้การสนับสนุนทั้งหมด 3 แพลตฟอร์ม ครอบคลุมผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ 1. Alibaba 2. KlangOne และ 3. HKTDC

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ๆ ในตลาดที่น่าสนใจ เช่น งาน Saudi Pet & Vet Expo และงาน The Saudi Food Show งานอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงและงานอาหารในประเทศซาอุดีอาระเบีย และงาน Ghana Agrofood งานสินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศกานา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาวันปิดรับสมัครสำหรับงาน Ambiente, Frankfurt ไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เนื่องจากในปี 2567 มีการเลื่อนการจัดงานเร็วขึ้น (26 – 30 มกราคม 2567) ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไม่ทัน

โครงการ SMEs Pro-active เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย โดยการสนับสนุนให้ SMEs สามารถขยายช่องทางในตลาดต่างประเทศด้วยตนเองได้มากขึ้น สำหรับการดำเนินโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 - 2567) โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า 3,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศกว่า 1,000 กิจกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 20,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง โดยขณะนี้เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 4/2566 (62) สำหรับกิจกรรมที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2567 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https:// smesproactive.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 250 77783 หรือ 0 2507 7786

อธ.jpg

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการอนุมัติวงเงินกว่า 43 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ SMEs กว่า 200 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศกว่า 70 กิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ งานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) และการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B (Cross-Border e-Commerce) โดยเป็นครั้งแรกที่มีการอนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม KlangOne แพลตฟอร์มซึ่งเน้นการบุกตลาด CLMV

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลกอย่างงาน Salon Gourmets ที่ประเทศสเปน งานแสดงสินค้าหนังสือที่จัดขึ้นในประเทศจีนและอินโดนีเซีย งานแสดงสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและตุรกี เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการเปิดโอกาสทางการค้าในต่างประเทศสำหรับ SMEs ให้กว้างขวางและหลากหลายมากที่สุด

โครงการ SMEs Pro-active เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศทั่วโลก โดยที่ผ่านมาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า 8,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดให้ผู้ประกอบการ SMEs สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 2,800 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง โดยขณะนี้ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 3/2566 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนกิจกรรมที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2567

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https:// smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 250 77783 หรือ 0 2507 7786

PR001215.jpg

โครงการ SMEs Pro-active ขยายการช่วยเหลือ SMEs  

สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม “ขายออนไลน์ B2B” รุกตลาดต่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ SMEs Pro-active ครั้งที่1/2566 โดยที่ประชุมได้มีการอนุมัติวงเงินกว่า 37 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการเกือบ 200 ราย ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา ทำให้คาดได้ว่าจะสามารถต่อยอดให้ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 2,800 ล้านบาท

            นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม Cross-Border e-Commerce หรือการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ B2B ซึ่งถือเป็นครั้งแรก เพิ่มเติมจากกิจกรรมใน 3 กลุ่มเดิม ได้แก่ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ และงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ด้วยจำนวนผู้ขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 19 ราย โดยแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกขอรับการสนับสนุนได้ขณะนี้มี 3 รายการ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Alibaba.com แพลตฟอร์มของ KlangOne และแพลตฟอร์ม HKTDC.com  

            โครงการ SMEs Pro-active เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศทั่วโลก โดยที่ผ่านมาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า 8,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 25,000 ล้านบาท

            สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้ง โดยขณะนี้ถึง วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 2/2566 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนกิจกรรมที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 จนถึงเดือนกันยายน 2567

            ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 250 77783 หรือ 0 2507 7786

 

chanthaburi_Banner.jpg

งาน Cross-Border e-Commerce “ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก” ยกทัพแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก “บุกเมืองจันท์” นำผู้ประกอบการสู่เส้นทาง e-Commerce โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

พบกับเนื้อหาที่น่าสนใจ
- 09.00 - 12.00 น. กลยุทธ์เปิดร้านค้าออนไลน์ ขยายสู่ตลาดโลก
- 13.00 - 17.00 น. กิจกรรมจับคู่ซื้อขายกับแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ eBay, Tmall, AbouThai และ KlangOne

พลาดไม่ได้! กับกิจกรรม Workshop สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ยอดขายปัง

-ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ ตลอดจนโอกาสในการเจรจาจับคู่ธุรกิจได้ที่ evpss.co/Cross-border2023

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566

และติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page: Thaitrade.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1169, 092-3294466 หรือ digitalnet@ditp.go.th

 

 

 

 

 

AW_ttbXditp1.png

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับทีเอ็มบีธนชาต ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานสัมมนา   

“โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก 2023 ” ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

(แผนที่จัดงาน : https://goo.gl/maps/Nf6CK2tr68rUZyKh9)

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนาในครั้งนี้

  - รู้ทิศทางเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ปี 2023

  - เกาะติดสถานการณ์การส่งออกของไทย และแนวโน้มตลาดโลกปี 2023

  - โอกาสและตลาดใหม่ของเอสเอ็มอีไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

  - นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ พร้อมแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย

พบกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ธุรกิจพร้อมวางแผนเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน

  - คุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  - คุณบุษรัตน์ เบญจรงคกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต

  - คุณนริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบีธนชาต

พิเศษ! สำหรับสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ขอสงวนสิทธิ์บริษัทละ 2 ท่าน และสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 

ผ่านลิ้งค์ : https://drive.ditp.go.th/หน้าหลัก/รายละเอียดกิจกรรม/activityid/13527

107801.jpg

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active ได้เริ่มเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์ข้ามพรมแดน หรือ Cross-Border e-Commerce โดยผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ขายในแพลตฟอร์ม B2B ชั้นนำอย่างเช่น Alibaba หรือ Klangone และ GlobalConnect ได้ในวงเงินสูงสุดครั้งละ 100,000 บาท และผู้ประกอบการแต่ละราย มีโอกาสใช้สิทธิ์สำหรับกิจกรรมในกลุ่มนี้ได้ถึง 6 ครั้ง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ย.2567
         
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนในกิจกรรม Cross-Border e-Commerce จากโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทย 2.เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน 3.มีประสบการณ์ในการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท 4.เป็นสมาชิกกรมฯ และเป็นสมาชิกผู้ขายในแพลตฟอร์ม thaitrade.com ของกรมฯ 5.เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ส่งออก ก็ยังมีโอกาสเข้าร่วมโครงการได้ โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ทางโครงการให้การรับรอง

“ขณะนี้โครงการ SMEs Pro-active อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 ม.ค. 2566 ซึ่งเป็นการรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 1/2566 โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนในกิจกรรมที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือน พ.ค. 2566 ไปจนถึงเดือน ก.ย. 2567 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786” นายภูสิตกล่าว
         
สำหรับผลการพิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี คณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมด 116 ราย ใน 58 กิจกรรม วงเงินกว่า 22.8 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จำนวน 57 กิจกรรม และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแบบ Virtual อีก 1 กิจกรรม

Maininfographic.jpg

ปัจจุบันมีร้าน TOPTHAI บน 7 แพลตฟอร์ม เพื่อขายสู่ 9 ประเทศ

 1. Amazon (สหรัฐอเมริกา)สำหรับอาหาร/ สุขภาพและความงาม
 2. Tmall China (จีน)สำหรับอาหาร / ผลไม้ / เครื่องดื่ม
 3. Bigbasket (อินเดีย)สำหรับอาหาร / ผลไม้ / เครื่องดื่ม
 4. Klangthai.com (ก้มพูชา)สำหรับอาหาร / สุขภาพ / เครื่องสำอางไลฟ์สไตล์ / ของแต่งบ้าน
 5. Blibli.com (อินโดนีเซีย)สำหรับอาหาร / เครื่องดื่ม/ สุขภาพ / ไลฟ์สไตล์
 6. PChome Thai (ไต้หวัน)สำหรับ Thai Design / แฟชั่นและไลฟ์สไตล์อาหารสำเร็จรูป
 7. Shopee (สิงคโปร์/มาเลเย/ฟิลิปปินส์)สำหรับสินค้าไทย


คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วม 

 1. จดทะเบียนนิติบุคคล
 2. ของกระทรวงพาณิชย์
 3. มีใบรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น อย.,GMP, ISO, HACCP,HALAL เป็นต้น
 4. เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือสมาชิก Thaitrade.com
 5. มีเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
 6. คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์ม

127502_633d1108b639c.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 3/2565 หรือรอบที่ 57 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมด 94 ราย จาก 49 กิจกรรม วงเงินกว่า 17 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศจำนวน 43 งาน และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแบบ Virtual อีก 3 งาน เมื่อกันยายนที่ผ่านมา
          

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  (DITP) เป็นประธานการประชุมโครงการ SMEs Pro-active ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ และสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถขยายโอกาสทางการค้าในตลาดต่างประเทศทั่วโลกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Oversea Trade Fair) งานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) และกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership) โดยที่ผ่านมาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วมากกว่า 7,500 ราย และเพิ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ด้านบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
          

นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและทำให้รูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการค้าพาณิชย์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการทำการค้าผ่านแพลตฟอร์ม B2B ระดับโลกอย่าง Alibaba, KlangOne และ GlobalConnect ได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในเรื่องดังกล่าว ทางโครงการฯ ยังได้มีการเพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมด้าน E-Commerce ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ลงในบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่กรมฯ รับรอง (QTL) อีกจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์” และหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก”
          

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ได้ โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมขยายตลาดในรูปแบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในวงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท ต่อครั้ง โดยในขณะนี้ไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับรอบการพิจารณาที่ 4/2565 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนกิจกรรมที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2567 ได้
          

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Byond Thursday_Panel Discussion-02 (1)1.jpg

BYOND MOBILE; BYOND Thursday, the networking event for the 5G movers and shakers, is happening on Thursday 1st September 2022. 

📑Panel Discussion: 5G's role in the future of mobility in Thailand 

Date: Thu, September 1, 2022 |18:00 – 21:00 hrs. (ICT) 

📍Location: Seven Peaks Software office at the PARQ (West Wing), 7th Floor, Bangkok, Thailand. 

The roll-out of 5G continues to impact our lives and its impact will only continue to grow. Particularly the automotive and transportation verticals are undergoing a profound transformation as the 5G technology facilitate secure and fast data communications. The next generation of transporation solutions makes transportation safer, greener, and smarter. If you are interested in getting the latest insights in 5G powered mobility technologies which are optimizing infrastructure, travel, public services, and utilities join our next BYOND Thursday meetup. 

✍🏻Please Register via link : https://www.eventbrite.co.uk/e/byond-thursday-tickets-399957001157

Tags

#5G #5G&FutureMobility #5GNetwork #5GTechnology #agritech #AI #BYONDMOBILE #BYONDThursday #CyberSecurity #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Efficiency #Fashionweek #foodtech #IoT #mobilecommunications #sevenpeakssoftware #ShiftUptoGlobal #Showroom #smartfarming #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #sustainability #VirtualExhibition #Webinar #กร #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active e-Commerce FashionWeek Fashion-Week NEA Plant-Based Showroom SMEs smesproactive SMEs-Pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active TOPTHAI Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง