ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

200864 (Final) AW.jpg

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งรูปแบบการทำงาน การดำเนินชีวิต การรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เปิดเผยว่า จากรายงานวิจัยล่าสุด A Healthier New Normal ชาวออสเตรเลียมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยพิจารณาถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย มีดังนี้

ทิศทางที่ 1 การดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

การดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ส่งผลให้ชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าที่ช่วยบำบัดทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจเพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพกาย ร้อยละ 62 ระบุว่า ข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ส่วนผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตใจได้มีผลทำให้สินค้าในกลุ่ม Indulgences เช่น ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น และสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทิศทางที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช (Plant-Based) ได้รับความนิยมมากขึ้น

ผู้บริโภคออสเตรเลียนั้นให้ความสำคัญกับความสมดุลในการบริโภคอาหาร โดยลดการรับประทานอาหารจากเนื้อสัตว์ และเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช (Plant-Based) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมจากธัญพืช เช่น นมอัลมอนด์ นมถั่วเหลือง และนมข้าวโอ๊ตมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชก็มีหลากหลายรูปแบบที่ทำให้บริโภคง่ายและสะดวกขึ้น เช่น อาหารว่างและอาหารเสริมชนิดผง อาหารเช้าโปรตีนสูงผสมแร่ธาตุแบบพกพา โปรตีนแท่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการซื้ออาหารสดโดยเฉพาะผักและผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสารอาหารจากธรรมชาติและคุณค่าโภชนาการสูง รวมถึงแนวโน้มการปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทิศทางที่ 3 แนวคิด ‘น้อยแต่มาก’ (Less is more) กำลังมาแรง

ในปัจจุบันผู้บริโภคออสเตรเลียมักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นและไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล เกลือ ไขมัน สารปรุงแต่งสี กลิ่นและรส ด้วยเหตุนี้มีผลทำให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในออสเตรเลียปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว เช่น การลดปริมาณน้ำตาล หรือการใช้สารแทนความหวานตามธรรมชาติ ส่งผลให้สินค้าประเภทน้ำตาลต่ำหรือไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล (Less/No หรือ Reduce sugar) ขยายตัวถึงร้อยละ 17

กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ยังให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในช่วงการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้แก่ (1) เจาะเทรนด์ตลาดผู้บริโภคกลุ่มย่อย โดยเน้นขยายรายการสินค้าหลักและให้คำนึงถึงส่วนผสมเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (2) ทำความเข้าใจตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยนำเสนอคุณประโยชน์และส่วนผสมของสินค้าบนบรรจุภัณฑ์เพื่อกระตุ้นการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (3) ใช้กลยุทธ์การร่วมมือกันทางการตลาดโดยจจับคู่กับแบรนด์ที่มีการเติบโตสูงหรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อนำเสนอสินค้าอย่างหลากหลายมิติ

งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพในออสเตรเลียที่น่าสนใจ อาทิ Fine Food Australia, Melbourne ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2565 และ Naturally Good Expo, Sydney ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ซึ่งสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) สูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 สิทธิ์ และยังสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) สูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ศึกษาข้อมูลและกิจกรรมในตลาดต่างประเทศที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page : SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786Comments are closed.

Tags

#5G&FutureMobility #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #ShiftUptoGlobal #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก ditp ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง