ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

200864 (Final) Infographic.jpeg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะ 2 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ “มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู” ของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และ “มาตรการทางศุลกากร” ของกรมศุลกากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

AW Final.png

ปี 2564 - สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนพฤษภาคม ขยายตัวสูงสุดรอบ 11 ปี ถึงร้อยละ 41.59 มีมูลค่าส่งออก 23,057.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 739,017.54 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานตามแผนส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ผนวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงการระดมฉีดวัคซีนทั่วโลก ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกไทย 5 เดือนแรก ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.78 สะท้อนการเติบโตฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวได้มากที่สุด

050764 BG-01 Final-1.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2564 (51) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการสมัครขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบการ 20 กิจกรรม ผู้ประกอบการ 44 ราย วงเงินสนับสนุนรวม 7,300,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition)

Final AW.jpg

ประเทศมาเลเซียถือเป็นตลาดสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อสูงประเทศหนึ่งในอาเซียน ประกอบกับกระแสความใส่ใจสุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มผู้บริโภคหญิงและชาย รวมถึงอิทธิพลจากสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเครื่องสำอางได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงาน

210664 AW Final.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผย มูลค่าการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านการขยายตัวของความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวอเมริกัน คาดเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก

230664 Final AW.jpg

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ต้องอาศัยการนำเข้าสินค้าอาหารประเภทต่างๆ สูงถึงร้อยละ 20 เนื่องจากไม่สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอความต้องการบริโภคภายในประเทศได้ ซึ่งในแต่ละปี ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้าอาหารเฉลี่ย 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (ประมาณ 9.3 หมื่นล้านบาท) และมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี

DG042.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการภายใต้โครงการ SMEs Pro-active แม้ส่วนใหญ่ผู้จัดงานปรับรูปแบบเป็นออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังได้ผลการตอบรับในเกณฑ์ที่ดี

190564 AW Final.jpg

ภูมิภาคยุโรปมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในแง่ของการผลิต แต่ยังรวมถึงมูลค่าตลาดและการค้าระหว่างประเทศ การผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่กระตุ้นการเติบโตของตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในยุโรป

100564 AW Final.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคของผลไม้กระป๋องในประเทศจีน พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะอัตราการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องในประเทศจีน

LOGO.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) อนุมัติผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active รอบพิเศษ เพื่อเสริมความเข้มแข็ง และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

Tags

#5G&FutureMobility #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #ShiftUptoGlobal #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก ditp ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง