ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

1111.jpg

VNU Asia Pacific เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ BYOND MOBILE WEBINAR ในหัวข้อ "5G and Future Mobility"

ปกข่าว SMEs 54.jpg

ธันวาคม 64 : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 4/2564 (54) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ขยายช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ๆ โดยเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมด้วยตนเองตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 100 ร้อย เข้าร่วม 50 กิจกรรมทั่วโลก วงเงินสนับสนุนรวม 18,860,000 บาท

Untitled3.png

โครงการ SMEs Pro-active ผนึกกำลังพันธมิตรรัฐ-เอกชน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทยขยายสู่ตลาดต่างประเทศ แนะนำมาตรการการเงินและช่องทางเสริมความรู้จากหลักสูตร NEA E-academy สมัครใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – กันยายน 65

200864 (Final) AW.jpg

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งรูปแบบการทำงาน การดำเนินชีวิต การรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

050864 (Final) AW.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2564 มีมูลค่า 23,699.43 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 782,081.19 ล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.82 สถิติใหม่สูงสุดรอบ 11 ปี โดยสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 90.48 โอกาสดีขยายการส่งออกไปยังจีนและสหรัฐอเมริกา

200864 (Final) Infographic.jpeg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะ 2 มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ “มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู” ของธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และ “มาตรการทางศุลกากร” ของกรมศุลกากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

AW Final.png

ปี 2564 - สถานการณ์ส่งออกไทยเดือนพฤษภาคม ขยายตัวสูงสุดรอบ 11 ปี ถึงร้อยละ 41.59 มีมูลค่าส่งออก 23,057.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 739,017.54 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานตามแผนส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ผนวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงการระดมฉีดวัคซีนทั่วโลก ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกไทย 5 เดือนแรก ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.78 สะท้อนการเติบโตฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวได้มากที่สุด

050764 BG-01 Final-1.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2564 (51) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการสมัครขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบการ 20 กิจกรรม ผู้ประกอบการ 44 ราย วงเงินสนับสนุนรวม 7,300,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition)

Final AW.jpg

ประเทศมาเลเซียถือเป็นตลาดสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีกำลังการซื้อสูงประเทศหนึ่งในอาเซียน ประกอบกับกระแสความใส่ใจสุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มผู้บริโภคหญิงและชาย รวมถึงอิทธิพลจากสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเครื่องสำอางได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้บริโภคในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงาน

210664 AW Final.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผย มูลค่าการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านการขยายตัวของความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวอเมริกัน คาดเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก

Tags

#5G #5G&FutureMobility #5GNetwork #5GTechnology #agritech #AI #BYONDMOBILE #BYONDThursday #CyberSecurity #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Efficiency #Fashionweek #foodtech #IoT #mobilecommunications #sevenpeakssoftware #ShiftUptoGlobal #Showroom #smartfarming #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #sustainability #VirtualExhibition #Webinar #กร #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง