ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

050764 BG-01 Final-1.jpg

กรกฎาคม 64 : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2564 (51) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการสมัครขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบการ 20 กิจกรรม ผู้ประกอบการ 44 ราย วงเงินสนับสนุนรวม 7,300,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) โดยประเภทสินค้าที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าแฟชั่น เป็นกิจกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นอาเซียน ร้อยละ 27

งานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) ที่ได้รับการอนุมัติที่น่าสนใจ ได้แก่ (1) Hong Kong Mega Show ณ เมืองฮ่องกง ประเทศจีน งานแสดงสินค้าซึ่งรวบรวมซัพพลายเออร์ (Supplier) ชั้นนำของเอเชีย สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในห้องครัวและห้องอาหาร รวมไปถึงของเล่น ของใช้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬา (2) Automechanika Shanghai ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญในประเทศจีน ซึ่งภายในงานมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเจรจาธุรกิจอีกด้วย (3) Fashion World Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมมืออาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่นไว้มากมาย ยังมีงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) ที่ได้รับการอนุมัติ ได้แก่ (1) FHA Fine Foods (Food & Hotel Asia, Singapore) ประเทศสิงคโปร์ งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ (2) Virtual Exhibition Architect and Decor Platform ประเทศกัมพูชา งานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งบ้าน

นอกจากนี้ สมาคมธนาคารไทยหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ SMEs Pro-active ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมมาตรการ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) โครงการที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง อีกทั้งยังสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้งอีกด้วยเช่นกัน ศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page: SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 หรือ 02-507-7786Comments are closed.

Tags

#5G&FutureMobility #DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ #โอกาสSMEsไทยรุกไกลตลาดโลก ditp ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active Trade-Fair vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก การส่งออกไทย กิจกรรม ขยายการส่งออก ขยายตลาด ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดเครื่องสำอางมาเลเซีย ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง โตเกียว ทิศทางการบริโภคเพื่อสุขภาพของชาวออสเตรเลีย เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการการเงิน มาตรการทางศุลกากร มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ส่งออกไทย สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ฮ่องกง