ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

040264 Infographic Fashion Week Final.jpg

โอกาสดีของเหล่าดีไซเนอร์ที่มีแบรนด์ของตัวเอง และต้องการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ปรับหลักเกณฑ์โครงการ SMEs Pro-active เพิ่มกิจกรรมการเจรจาธุรกิจรูปแบบ Showroom ช่วงการจัดงาน Fashion Week ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบขยายหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจรูปแบบ Showroom ช่วงการจัดงาน Fashion Week ในต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเบิกจ่ายได้ตามจริง ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อบริษัทต่อครั้ง จำนวน 6 สิทธิ์ ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ได้แก่ ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ค่านำเสนอขายสินค้า และค่าประชาสัมพันธ์

จุดเด่นของการเข้าร่วมกิจกรรม Showroom คือ ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าในช่วงงานFashion Week ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเอง ทาง Showroom จะเป็นผู้คัดเลือกแบรนด์ที่จะนำมาจัดแสดง จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์จัดแสดงและการตกแต่ง กำหนด Theme การนำเสนอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่นำเสนอการขายสินค้าอีกด้วย เนื่องจากแต่ละ Showroom มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำในตลาด Showroom จึงทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ซื้อ (Buyers) สื่อมวลชน บรรณาธิการนิตยสารแฟชั่น ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในช่วงโควิด-19 อนึ่ง งาน Fashion Week ที่ได้รับการรับรองจากโครงการ SMEs Pro-active อาทิ Shanghai Fashion Week จีน , Amsterdam International Fashion Week ประเทศเนเธอร์แลนด์ , HKTDC Hong Kong Fashion Week เมืองฮ่องกง เป็นต้น

โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active เป็นโครงการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและศึกษาข้อมูลกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page : SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2507 7783 หรือ 0 2507 7786Comments are closed.

Tags

#DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก กิจกรรม ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก โตเกียว เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช ผู้ประกอบการ-SMEs ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช