ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

100564 AW Final.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงแนวโน้มการบริโภคของผลไม้กระป๋องในประเทศจีน พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะอัตราการเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องในประเทศจีน

ในปัจจุบัน กระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกลายเป็นแนวโน้มการบริโภคอาหารของชาวจีนและทั่วโลก เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนนั้นมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และกังวลเกี่ยวกับคุณค่าโภชนาการของอาหารที่มีต่อสุขภาพ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องได้เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่ ได้แก่ (1) ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรมีเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน (2) การเปิดเผยคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน (3) เก็บรักษาได้ง่าย และมีระยะเวลาหมดอายุที่ยาวนาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แม้จะไม่ใช่ฤดูกาลผลไม้นั้นๆ ก็ตาม โดยผลไม้กระป๋องที่พบมากที่สุดในตลาดจีน ได้แก่ ส้ม สับปะรด ลิ้นจี่ ท้อ และลำไย เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว ให้ข้อมูลว่า ผลไม้กระป๋องยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารประเภทเบเกอรี่ (Bakery) อาหารบุฟเฟ่ต์ (Buffet) และอาหารว่างสำหรับครัวเรือน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกเพศทุกวัย จึงมีการคาดการณ์ว่า ความต้องการผลไม้กระป๋องจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องในจีน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า การส่งออกผลไม้กระป๋องจากไทยไปยังจีนในปี 2563 มีมูลค่า 3,201.4 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 17.22 ซึ่งถือเป็นการส่งออกที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการบริโภคผลไม้ของผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นอย่างดี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการไทยสามารถนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อาหารเข้ามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องให้ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย และควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้จักแบรนด์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งพิจารณาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อีกด้วย

อนึ่ง งานแสดงสินค้าด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องที่น่าสนใจในประเทศจีน อาทิ (1) งานแสดงสินค้า ANUFOOD China ณ เมืองเซินเจิ้น (2) งานแสดงสินค้า Canton Fair ณ เมืองกวางโจว และ (3) งานแสดงสินค้า FHC (Food and Hotel China) ณ นครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ (Sourcing Marketplace) ที่น่าสนใจอีกด้วยเช่นกัน ได้แก่ Saladplate แพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าอาหาร & Virtual event ในรูปแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซซึ่งให้บริการขายแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B)

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) โครงการที่ให้การสนับสนุน  ผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ พร้อมวงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 สิทธิ์ ศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page: SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 507 7783 หรือ 02 507 7786Comments are closed.

Recent Posts

Read More

Tags

#DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าของสหรัฐอเมริกา การส่งออก กิจกรรม ขยายตลาด ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก โตเกียว เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช แนวโน้มตลาด ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดส่งออก ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อาหารพร้อมทาน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน