ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

170364 AW ประกอบข่าว 5.png

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้ถึงเทรนด์อาหารที่ทำมาจากพืช (Plant-Based Food) กำลังมาแรงในปัจจุบัน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช อีกทั้งยังแนะนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อขยายโอกาสต่อยอดการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ (Millennial) มีทัศนคติที่ให้ความสำคัญกับสารอาหารและประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังคำนึงถึงภาวะโลกร้อนและการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกระแสรักษ์โลกที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจการบริโภคอาหารมังสวิรัติ (Vegetarian Food) หรืออาหารที่ทำมาจากพืช (Plant-Based Food) โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช (Plant-Based Meat) เนื่องจากคุณลักษณะและรสชาติมีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์จริง จึงทำให้ตลาดอาหารที่ทำมาจากพืชเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต เปิดเผยว่า ประเทศแคนาดามีกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติประมาณ 3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีอัตราเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 45 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเทรนด์การรับประทานอาหารที่ทำมาจากพืช (Plant-Based Food) ส่งผลทำให้ธุรกิจและการลงทุนทั่วโลกขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รายงานข้อมูลจาก Financial Times (ณ ปี 2563) ยังเผยถึง ยอดขายสินค้าเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช (Plant-Based Meat) ในสหรัฐอเมริกาขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 265 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับตลาดในเอเชียก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดเอเชียจะขยายตัวสูงขึ้นถึงประมาณ 12.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 382,500 ล้านบาท) ภายในปี 2573

“นอกจากสินค้าเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช (Plant-Based Meat) ได้รับความนิยมแล้ว ร้านอาหารที่ให้บริการในรูปแบบมีเมนูอาหารทางเลือก (Inclusive Eating)  อาทิ เมนูอาหารประเภทมังสวิรัติ (Vegan) เมนูอาหารประเภทที่ไม่มีโปรตีนกลูเตน (Gluten Free) เมนูอาหารประเภทลดแป้ง (Low Carb) และเมนูอาหารฮาลาล (Halal Food) ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากัน” สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอาหารจะสามารถขยายตลาดหรือต่อยอดธุรกิจเพื่อส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ซึ่งงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ อาทิ Plant Based World ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2564, Speciality & Fine Food Asia ประเทศสิงคโปร์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564, FHA Food & Beverage ประเทศสิงคโปร์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 และ Sial Canada ประเทศแคนาดา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศสามารถสมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือโครงการ SMEs Pro-active โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) สูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 สิทธิ์ และยังสนับสนุนวงเงินในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) สูงสุด 50,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ศึกษาข้อมูลและกิจกรรมในตลาดต่างประเทศที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page : SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2507 7783 หรือ 0 2507 7786Comments are closed.

Tags

#DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก กิจกรรม ขยายตลาด ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก โตเกียว เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช ประชุมรอบพิเศษ ผลไม้กระป๋อง ผู้ประกอบการ-SMEs ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร ยุโรป เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกจีน ส่งออกญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน