ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

rss

ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ SMEs Pro-active

30254.jpg

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมเพิ่มสมาชิกกรมประเภท Startup ขยายฐานครอบคลุมผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ดันสมัครโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) เชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สานฝัน Startup สู่เวทีการเจรจาการค้าและ Pitching  ระดับโลก

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับลูก อธ. บรรจงจิตต์  ย้ำในที่ประชุม เมื่อเดือน ตุลาคม 2561ที่ผ่านมาว่า “ผู้ประกอบการ Startup ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน และถือว่าเป็นโอกาสในโลกธุรกิจอนาคต” โดยการเพิ่มสมาชิกกรมประเภท Startup จะเป็นช่องทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ Startup ที่เป็นนิติบุคคลและเป็นสมาชิก Startup ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่กรมจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ หนึ่งในนั้นคือโครงการ  SMEs Pro-active ที่จัดต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 ซึ่งได้เพิ่มเติมกิจกรรม Business Matching/ Pitching รองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจการค้าใหม่ๆ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในโลกการค้าปัจจุบัน   

โดย DITP มีแผนจับมือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาตื NIA เสริมแกร่ง Startup แบบครบเครื่อง เตรียมจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้  Startup  ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์บนเวทีเจรจาการค้าและ Pitching ในต่างประเทศ ซึ่งหลังผ่านหลักสูตรอบรม Startup จากสถาบัน NEA และ NIA ดังกล่าวแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active เพื่อขอรับการสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching/ Pitching บนเวทีเจรจาการค้าและ Pitching ระหว่างประเทศ  โดยผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมได้ 6 ครั้ง และขอรับวงเงินสนับสนุนได้สูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท/ครั้ง
นอกจากนี้ DITP ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เตรียมเปิดตัวกิจกรรม workshop สัญจรเข้มข้นในต่างจังหวัดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านอบรมหลักสูตรออนไลน์ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก

             โดยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฐานราก และขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ  ภายใต้แคมเปญ “Local to Global” ซึ่งภายหลังจบหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์โครงการ

               สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ พัฒนาแบรนด์ของตนเอง ตลอดจนต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดการค้าสากลอย่างเข้มแข็ง
*************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
14 พฤศจิกายน 2561Comments are closed.

Tags

#DITP #DITP-#SMEs-#SMEsPro-active #DITP-#SMEsPro-active-#SMEs #Fashionweek #Showroom #SME #SMEs #SMEs-#SMEsPor-active-#กร #SMEsProActive #SMEsPro-active #SMEsPro-active-#SMEs-#DITP #SMEsPro-active-#กร #VirtualExhibition #กร #การเจรจาธุรกิจ #งานแสดงสินค้า #งานแสดงสินค้าไฮบริด #ผู้ประกอบการSMEs-#อัญ #ส่งออก #ส่งออกต่างประเทศ #ส่งออกอินเดีย #อัญ DITP ditp-smes-pro-active- ditp-startup-Smes-pro-active FashionWeek Fashion-Week Plant-Based Showroom SMEs smesproactive smes-pro-active smes-pro-active- SMEsPro-active vdo VDO-Clip-แนะนำโครงการ-SMEs-Pro-active Virtual VirtualExhibition Virtual-Exhibition กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก กิจกรรม ข่าว แคนาดา งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้าญี่ปุ่น งานแสดงสินค้าเสมือนจริง เจาะตลาดจีน ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ซอส&เครื่องปรุงรส ตลาดเครื่องสำอาง ตลาดซอส ตลาดออร์แกนิก โตเกียว เนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช ผู้ประกอบการ-SMEs ฟิลิปปินส์ ภาพรวมธุรกิจอาหาร เยอรมัน ส่งเสริ ส่งออก ส่งออกแคนาดา ส่งออกญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อาหารที่ทำมาจากพืช